Åkturer med svarta bilar

VÄLKOMMEN TILL

KÖRNING MED SVART BIL

Immerse yourself in the maritime charm and historic allure of New Bedford, Massachusetts

with Black Car Rides as your premier transportation choice. As a city steeped in seafaring history, New Bedford boasts a picturesque waterfront, cobblestone streets, and a rich cultural tapestry.

About New Bedford, Massachusetts

Explore the renowned New Bedford Whaling National Historical Park, where you can step back in time to the era of whaling and discover the city’s significant role in maritime heritage. Our professional chauffeurs are adept at navigating the city’s historic districts, ensuring you experience the essence of New Bedford’s past and present.
 
 

Why Choose Black Car Rides in New Bedford, Massachusetts?

VARFÖR?

Våra prestigefyllda tjänster
 

Pålitlig transport

På Black Car Rides kan du lita på att vi erbjuder punktliga och pålitliga transporttjänster, så att du kommer fram till din destination utan problem

Lyx och komfort

Vi tror på att göra varje resa till mer än bara ett sätt att ta sig fram. Våra minutiöst underhållna svarta bilar, som inkluderar executive sedans och rymliga SUV:ar, erbjuder den ultimata lyxen och komforten för din resa.

Säkerhet

Din säkerhet är vår högsta prioritet. Våra fordon är utrustade med säkerhetsdetaljer och våra chaufförer är utbildade för att följa de högsta säkerhetsstandarderna

Världsomspännande tillgång

Anchorage är vårt hem, men våra tjänster sträcker sig över hela världen, vilket gör oss till det bästa valet inte bara för lokala transporter utan även för dina internationella resebehov.

Book With Us

Whether you're attending a cultural event at the Zeiterion Theatre, strolling through the Whaling Museum, or enjoying fresh seafood along the waterfront, Black Car Rides is committed to providing seamless and stylish transportation. Our fleet of premium vehicles is ready to cater to your needs, whether it's a special occasion, business travel, or leisurely exploration.

screen-1

Airport Transfers

Let Black Car Rides be your guide through the streets of New Bedford, offering a comfortable and sophisticated journey from the moment you arrive at New Bedford Regional Airport. Experience the city’s unique blend of history, art, and coastal beauty with the assurance of reliable and luxurious transportation. Book your ride now and let us elevate your visit to New Bedford, where the past and present harmoniously coexist.
new york car rental services

Kontakta oss

When you seek the epitome of luxurious and dependable transportation in New Bedford, Massachusetts, Black Car Rides stands as the pinnacle of excellence. Experience the distinction with our impeccable service and arrive at your destination in the epitome of style. We eagerly anticipate becoming your preferred car service in New Bedford, Massachusetts

Följ oss

Varför just vi?

Upplev spetskompetens med turer i svart bil

Upptäck världen med Black Car Rides - din pålitliga partner inom transport
 
 
sv_SESwedish